Sistemos panaudojimas daugiabučių namų dispečerizavimui ir valdymui

Gyvenamųjų būstų dispečerizavimas – tai visų namo inžinerinių sistemų stebėjimas realiu laiku. Remiantis intelektualaus pastato dispečerizavimo posistemės surinktais duomenimis, nuotoliniu būdu galima valdyti įvairius procesus, keisti sistemų darbinius parametrus.

Sistemos modulinis principas leidžia sistemą plėsti ir apjungti viso rajono ar miesto gyvenamuosius būstus į vieningą valdymo ir stebėjimo sistemą.

Sistema skirta tokiems pastatams valdyti:

  • Pavieniams daugiabučiams namams,
  • Daugiabučių ar nuosavos statybos namų kvartalams,

Pagrindinės sistemos funkcijos:

  • Pranešimų apie namo avarines situacijas perdavimas dispečeriniam centrui – informacija pateikiama apie vandens, dujų nuotėkį butuose ar bendrose patalpose, elektros dingimą.
  • Pranešimų perdavimas apie nesankcionuotą patekimą į kontroliuojamas patalpas - tokias kaip san. mazgai, katilinės, liftų mašinų patalpos.
  • Apskaitos duomenų iš vandens, šilumos, elektros bei dujų skaitiklių surinkimas, perdavimas, apdorojimas ir saugojimas.
  • Duomenų analizė ir atvaizdavimas grafiškai.
  • Ataskaitų apie išteklių vartojimą rengimas ir pateikimas.
  • Valdymo komandų siuntimas i nžinerinių sistemų darbinių parametrų keitimui, vandens, dujų atjungimui.
  • Butų/namų savininkų informavimas SMS žinutėmis apie vandens, dujų nuotėkį, elektros dingimą, dūmus, apsauginės signalizacijos suveikimą.

Daugiabučių pastatų dispečerinės grafinės sąsajos pavyzdys

bt