Tradicinio ir protingo namo palyginimas

Protingas namas

Įprastas namas

Energetinių resursų ekonomija

Elektros ir šiluminės energijos ekonomija iki 30% dėka adaptyvaus šildymo valdymo algoritmo, nenaudojamos įrangos išjungimo funkcionalumo.

Nenumatyta

Saugumas

Elektros jungikliuose nėra aukštos įtampos, video stebėjimas ir integravimas su skaitmenine TV, buvimo namuose imitavimas naudojant apšvietimo scenas.

Nenumatyta

Valdymas ir stebėjimas

Centralizuotas, nuotolinis valdymas ir sistemų būsenos kontrolė, elektros įrenginių, temperatūros, daviklių būsenos stebėjimas, informacija ir resursų panaudojimo statistika

Nenumatyta

Pelninga investicija

Didėja būsto vertė, komfortas, taupomi energijos ištekliai

Būsto vertės neįtakoja

Naudojimo patogumas

Sistemos eksploatacijos metu galima keisti jungiklių paskirtį, apšvietimo scenas, mikroklimato zonas, apšvietimo ir kitų inžinerinių sistemų valdymo būdus

Neįmanoma pakeisti iš anksto numatytų funkcijų

Avarinių situacijų valdymas

Vandens ar dujų įvado atjungimas esant dujų nuotėkiui ar vandens išsiliejimui, vėdinimo, elektros sistemos atjungimas esant gaisro pavojui, savininkų informavimas apie avarijas, inžinerinių sistemų gedimus.

Nenumatyta

Namo aplinkos valdymas

Fasado, aplinkos apšvietimas, pievos laistymas pagal iš anksto suplanuotą scenarijų.

Nenumatyta

bt